چمن زن موتوری گیربکسی
برای کوتاه کردن و اصلاح چمن و علف بکار می‌رود.